Právní školení

+420 596 11 22 33
lawyer@lawyer.cz

Obchodní společnosti

Délka školení: 4 hod (pozn. je možno přizpůsobit výběrem témat)

Osnova školení:

1. Dopady nového občanského zákoníku na obchodní společnosti a jejich řízení - 1 hod
1.1. Změny v úpravě postavení právnických osob
1.2. Jednání za právnické osoby (statutárním orgánem, zaměstnanci, prokuristou a na základě smluvního zastoupení)
1.3. Právnická osoba coby statutární orgán
1.4. Odpovědnost statutárních orgánů (obchodní vedení, pravidlo podnikatelského úsudku, náležitá péče a loajalita)
1.5. Uzavírání smluv mezi spřízněnými osobami, konflikt zájmů

2. Změny u společnosti s ručením omezeným - 1 hod 15 min
2.1. Zakládání nových společností, minimální základní kapitál
2.2. Zrušení zákazu řetězení
2.3. Novinky u obchodních podílů
2.4. Změny týkající se valné hromady
2.5. Jednatelé – možnosti uspořádání, odpovědnost¨

3. Změny u akciové společnosti – 1 hod
3.1. Zakládání nových společností
3.2. Nová úprava akcií – druhy akcií, kusové akcie, zrušení listinných akcií na majitele
3.3. Nové modely řízení společnosti – monistický model (správní rada) a dualistický model (představenstvo – dozorčí rada)

4. Dopady na stávající společnosti – co a kdy je nutno změnit – 15 min
4.1. Nutné změny společenských smluv a stanov – přechodná ustanovení
4.2. Možnost tzv. opt-in
4.3. Příklady doporučených změn a jejich načasování

5. Smlouvy o výkonu funkce statutárních orgánů – 15 min
5.1. Nová úprava smluv o výkonu funkce
5.2. Nezbytné změny stávajících smluv o výkonu funkce

6. Pracovní poměr člena statutárního orgánu (tzv. souběh funkcí) – 15 min
6.1. Nová právní úprava
6.2. Nutné změny pracovních smluv

Kontakt

Advocatius, s.r.o. 709 00 Ostrava, Sokola Tůmy 16 tel.: +420 596 11 22 33 e-mail: lawyer@lawyer.cz web: www.advocatius.cz

kde nás najdete
© advocatius.cz - 2015 Tvorba www stránek | Machin.cz