Právní školení

+420 596 11 22 33
lawyer@lawyer.cz

Obchodní smlouvy

Délka školení: 4,5 hod (pozn. je možno přizpůsobit výběrem témat)

Osnova školení:

1. Dopady změn na stávající smlouvy – 15 min
1.1. Které dosud uzavřené smlouvy se budou řídit dosavadními předpisy a které novými
1.2. Které smlouvy upravit podle nových předpisů
1.3. Možnost dohodou podřadit i stávající smlouvy pod nový občanský zákoník

2. Uzavírání smluv podle nového občanského zákoníku – 45 min
2.1. Základní zásady smluv
2.2. Nedostatky smluv, neplatnost smluv
2.3. Proces uzavírání smlouvy, novinky proti dnešku
2.4. Předsmluvní odpovědnost – odpovědnost za nečekané ukončení jednání o uzavření smlouvy
2.5. Změna okolností
2.6. Neúměrné krácení, lichva – možnost domáhat se zrušení smlouvy

3. Všeobecné smluvní podmínky – 15 min
3.1. Jak správně odkázat na obchodní podmínky, aby byly součástí smlouvy
3.2. Nová pravidla pro jejich jednostrannou změnu

4. Zákaznické smlouvy – 15 min
4.1. Ochrana slabší smluvní strany, i podnikatele
4.2. Adhezní smlouvy
4.3. Ochrana spotřebitele a uzavírání smluv na dálku – co je nového oproti dosavadním předpisům

5. Zajištění a utvrzení dluhu – 30 min
5.1. Zajištění a utvrzení dluhu
5.2. Jistota
5.3. Základní změny u ručení, zástavního práva a zajišťovacího převodu práva
5.4. Dohoda o srážkách ze mzdy

6. Změny a zánik závazků – 30 min
6.1. Postoupení smlouvy a další změny
6.2. Změny dle NOZ u zániku závazku

7. K základním smluvním typům – 45 min
7.1. Kupní smlouva
7.2. Smlouva o dílo

8. Smlouvy příkazního typu – 30 min
8.1. Smlouva příkazní (jako náhrada za smlouvu mandátní)
8.2. Smlouva o obchodním zastoupení

9. Smlouvy nájemní – 30 min
9.1. Obecně k nájmu
9.2. Nájem prostor sloužících k podnikání
9.3. Pacht
9.4. Přechodná ustanovení nového občanského zákoníku ke stávajícím nájemním smlouvám

10. Smlouva licenční – 15 min

Kontakt

Advocatius, s.r.o. 709 00 Ostrava, Sokola Tůmy 16 tel.: +420 596 11 22 33 e-mail: lawyer@lawyer.cz web: www.advocatius.cz

kde nás najdete
© advocatius.cz - 2015 Tvorba www stránek | Machin.cz