Právní školení

+420 596 11 22 33
lawyer@lawyer.cz

Internetové právo

Délka školení: 7,5 hod (pozn. je možno přizpůsobit výběrem témat)

Osnova školení:

1. Obchodování na internetu, e-commerce, eshopy a aukční – 90 min
1.1. Kontraktační proces v rámci e-commerce
1.2. Ochrana spotřebitele
1.3. Obchodní podmínky, přistupování na VOP a provádění změn
1.4. Právní úprava e-shopů
1.5. Právní úprava aukčních portálů
1.6. Právní úprava elektronického platebního styku

2. Internetová reklama a spamming – 45 min
2.1. Internetová reklama a její druhy
2.2. Reklamní praktiky na internetu (bannery, PPC reklama atd.)
2.3. Nekalé reklamní praktiky (meta tagy, keywords atd.)Definice spamu, co spamem není
2.4. Spam a osobní údaje
2.5. Pravidla pro direct mailing
2.6. Výběr z rozhodnutí (zejm. UOOU, případně ESD)

3. Internetové stránky, jejich tvorba a hosting – 60 min
3.1. Právní aspekty internetových stránek (internetové stránky jako autorské dílo, fotografie)
3.2. Smluvní úprava vytvoření a provozování internetových stránek
3.3. Smlouva o web a mail hostingu

4. Odpovědnost za vlastní obsah zpřístupněný prostřednictvím internetu (např. za obsah stránek) – 45 min
4.1. Popis limitů odpovědnosti, národní a komunitární úprava
4.2. Zásahy do občanských práv na internetu (soukromí, podoba, texty)
4.3. Výzva ke stažení obsahu a jak s ní má provozovatel naložit, možné důsledky
4.4. Možnosti ochrany stránek, pravidla užití fotografií (kauzy Isifa - Logicall)
4.5. Kopírování internetových stránek a vytěžování databází
4.6. Klamavá reklama na internetových stránkách (návštěvnost, reference, prodejnost atd.)

5. Odpovědnost za cizí obsah zpřístupněný prostřednictvím internetu (hosting, přenos a meziukládaní informací apod.) – 45 min
5.1. Popis odpovědnosti za cizí obsah, rozlišení hlavních způsobů nakládání s cizím obsahem (hosting, caching a mere conduit,
5.2. Odpovědnost za poskytování prostoru pro cizí obsah (hosting)
5.3. Zvláštní služby a platformy pro sdílení a zprostředkování cizího obsahu ,
- Odpovědnost za obsah diskusního fóra
- Odpovědnost provozovatelů inzertních a aukčních serverů
- Odpovědnost provozovatelů zvláštních služeb a portálů pro zpřístupňování a sdílení autorských děl
5.4. Odpovědnost za meziukládání cizího obsahu (caching)
5.5. Odpovědnost za přenos cizího obsahu (mere conduit)
5.6. Dopad na uživatele i na poskytovatele služeb přenosu

6. Problematika zpřístupňování (sdílení) a stahování autorských děl – 45 min
6.1. Jakých aut. děl se internet týká, formy nakládání s nimi (formy zpřístupňování a stahování )
6.2. Právní otázky zpřístupňování a sdílení autorských děl
6.3. Zvláštní formy zpřístupňování děl na internetu (framing, linking, embedding...)
6.4. Právní formy stahování děl z internetu
6.5. Právní otázky portálů pro zpřístupňování (YouTube) a sdílení (MegaUpload, Uložto) děl
6.6. Právní otázky sdílecích programů (Torrent).

7. Sociální sítě – 30 min
7.1. Obecné info k nejdůležitějším soc. sítím
7.2. Vznik smlouvy s uživatelem, co by měli uživatelé vědět
7.3. (Ne)známá rizika vyjadřování se prostřednictvím sociálních sítí
7.4. Sociální sítě v pracovněprávních vztazích, judikatury, doporučený obsah vnitřních předpisů
7.5. Ochrana soukromí a os. údajů na soc. sítích

8. Internetové vyhledávače – 15 min
8.1. Právní aspekty vyhledávačů Google, Seznam
8.2. Otázky specifických vyhledávácích služeb jako je google books, google images
8.3. Ochrana soukromí na internetu a právo „být zapomenut“.
8.4. Výběr z rozhodnutí

9. Doménová jména (tvorba, ochrana, spory) – 45 min
9.1. Klasifikace a využití domén, nové generické domény
9.2. Kolize domén s právy třetích osob
9.3. Doménové spory

10. Internetová kriminalita a kybernetická bezpečnost – 30 min
10.1. Jednotlivé typy internetové kriminality (phishing, warez, DDoS útoky atd.)
10.2. Právní úprava kybernetické bezpečnosti

Kontakt

Advocatius, s.r.o. 709 00 Ostrava, Sokola Tůmy 16 tel.: +420 596 11 22 33 e-mail: lawyer@lawyer.cz web: www.advocatius.cz

kde nás najdete
© advocatius.cz - 2015 Tvorba www stránek | Machin.cz